Hvem støtter vi?

Ved udvælgelse af støtteprojekter lokalt eller internationalt er det afgørende, at den hjælp, der ydes, er direkte hjælp til selvhjælp, så lokale kræfter og initiativer bliver styrket.

Odin Y’s Men’s Club har i 2021 støttet følgende projekter med tilsammen 33.625 kr.:

Fyn Hjælper Fyn 
Julehjælp til økonomisk dårligt stillede familier

Mercy Ships 
Træning og uddannelse af læger og sygeplejersker

Vandboring Kenya   

KFUM’s Soldatermission

KFUM Spejderne Ravnebjerghytten

KFUM Spejderne Nr. Lyndelse

KFUM’s Sociale Arbejde 

Grøn kirke

Menighedsplejen i Stige-Lumby

----------------------------------------------------------

Støtteansøgning