Støtteansøgning

Økonomisk støtte fra Odin Y’s Men’s Club

Odin Y’s Men’s Club driver Odense Genbrugssalg www.odensegenbrugssalg.dk i samarbejde med Odense Y’s Men’s Club. Overskuddet herfra deles mellem de 2 klubber. Det beløb, der således tilfalder Odin Y’s Mens Club, uddeles som støtte til f.eks.:

Lokalt kirkeligt børne- og ungdomsarbejde, herunder idébetonede projekter indenfor KFUM & KFUK, KFUM-spejderne, De Grønne Pigespejdere, FDF og lignende værdifuldt arbejde.

Desuden støtter vi internationale og regionale projekter i Y’s Men International.
 

Sådan ansøger du:

En ansøgning til Odin Y’s Men’s Club om økonomisk støtte skal indeholde følgende oplysninger:

1. Dine personlige data: Navn / e-mail / telefon.

2. Beskrivelse af den organisation, du repræsenterer + evt. hjemmeside-adresse.

3. Beskrivelse af det projekt, du søger økonomisk støtte til.
    Ansøgninger til konkrete projekter (ikke til drift) vil normalt blive prioriteret højest.
    Vi støtter fortrinsvis projekter, der kan henføres til præmissen ”Hjælp til selvhjælp”,
    så lokale kræfter og initiativer bliver styrket.

4. Budget, der viser hvor meget I selv kan bidrage med, af den samlede ansøgning.

5. Når du søger tilskud hos os, skal du også oplyse, hvem du/I ellers har ansøgt om tilskud fra.

6. Betalingsoplysninger: Bankforbindelse og konto nr.

Ansøgningsfrist/svar

Der er ansøgningsfrist 1. april og 1. oktober hvert år.

Ansøgere, der kommer i betragtning ved uddeling af klubbens midler, vil modtage skriftlig besked inden 10. april eller 10. oktober. Ansøgere, der ikke kommer i betragtning, modtager ikke yderligere besked fra klubben.

Efter afsluttet uddeling ”nulstilles” alle ansøgere, og interesserede bedes søge på ny.

Pressemateriale

Hvis vi imødekommer jeres ansøgning eller en del af det ansøgte beløb, vil vi gerne have tilsendt nogle pressebillede, som må bruges til beskrivelse af projektet.

 

Ansøgning

Ansøgning sender til Odin Y’s Men’s Club som E-mail: TRYK HER